Inschrijfformulier WK Bokkenollen

Doormiddel van onderstaand inschrijfformulier kunnen teams zich inschrijven voor het WK Bokkenollen 2019.

In de sfeer van Bokkenollen is er de mogelijkheid om tussen 17.00 en 19.00 uur gebruik te maken van een warm buffet. Dit bestaat uit: Peelham met bokbiersaus, roergebakken gehakt met spekjes, bruine bonen en champignons en hachee met zuurkool en wortelstamppot. €12.50 p.p. Reserveren hiervoor is gewenst.

Het inschrijfgeld van € 40,00 kan uitsluitend worden voldaan door storting op IBAN nummer NL61RABO0170886670 t.n.v. Stg. Bokkenollen Griendtsveen onder duidelijke vermelding van de teamnaam en dient direct na het invullen van dit formulier te worden voldaan. Gereserveerde eetbonnen dienen gelijktijdig met het inschrijfgeld te worden voldaan. De inschrijving is pas compleet en geldig bij ontvangst van het inschrijfgeld uiteraard krijgt u dan een bevestiging.

Teams die zich aanmelden via het online inschrijfformulier worden verzocht om zich 30 minuten voor de starttijd te melden bij de wedstrijdleiding.

Team naam*

Sponsor

Damescompetitie
(voorwaarde is dat het team uit 3 dames bestaat)
Ja

Deelnemer A
Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

Geboortedatum*

Deelnemer B
Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

Geboortedatum*

Coach
Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

Geboortedatum*

Contactpersoon*
Deelnemer ADeelnemer BCoach
E-mail adres contactpersoon*

Aantal eetbonnen

Het team verklaard in te stemmen met de in het reglement opgenomen voorwaarden voor deelname.
Ja